ԻՆՉՈՒ՞ ՄԵՆՔ

ԱՅ ԹԻ ԿՈԴ ուսումնական կենտրոնում ծրագրավորում սովորելու համար ձեզանից նախնական գիտելիքներ չեն պահանջվում: Ծրագրավորման դասընթացի ծրագրով նախատեսված նյութը յուրացնելու համար ուսանողներին տրվում են բազմաթիվ գործնական առաջադրանքներ, խնդիրներ, հավելյալ գրականություն և նյութեր։ Բացի այդ, IT Code վեբ ծրագրավորման ուսումնական կենտրոնի մասնագետները հետևողականություն են ցուցաբերում, որպեսզի ծրագրավորման դասընթացների արդյունքում ուսանողները ձեռք բերեն բավարար գիտելիքներ, դառնան մասնագետ և ստանան աշխատանք։

  • Ուսուցում

  • Պրակտիկա

  • Աշխատանք


Չունենալով ծրագրավորման վերաբերյալ նախնական գիտելիքներ՝ դուք ընդամենը 6 ամսում հնարավորություն կունենաք դառնալ ծրագրավորող կամ ստանալ բավարար գիտելիքներ հետագա ուսումը խորացնելու համար: Ծրագրավորման դասընթացները շաբաթական 3 անգամ են, 2 ժամ տևողությամբ: Դասընթացները բաժանված են փուլերի, որոնց ընթացքում ուսումնասիրվում են՝ HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, jQuery, React.js, Angular, PHP, OOP, MYSQL, Laravel, Node.js, MongoDB, Express.js: Ծրագրավորման դասընթացների յուրաքանչյուր փուլ ավարտվում է քննական թեստով, որով էլ որոշվում է ուսանողի առաջադիմությունը: Բարձր առաջադիմությունը ձեզ հնարավորություն կտա օգտվելու ուսման զեղչային համակարգից: Մեր խստապահանջ մասնագետները հետևելու են ձեր կողմից դասընթացների ծրագրի ամբողջական յուրացմանը։


Այ Թի Կոդ ուսումնական կենտրոնը հետևողականություն է ցուցաբերում իր ուսանողներին աշխատանքով ապահովելու հարցում, այդ նպատակով ծրագրավորման դասընթացները հաջող ավարտելու դեպքում ուսանողները հնարավորություն են ստանում երկամսյա անվճար պրակտիկա անցնելու մեր գործընկեր ծրագրավորման ընկերություններում։ Պրակտիկայի ընթացքում ուսանողները հավելյալ ուսումնասիրելու են այլ ծրագրավորման լեզուներ, գրադարաններ, տվյալների բազաներ և framework-ներ, որոնց ընտրությունը կատարում են գործատու ծրագրավորման ընկերությունները:


Այ Թի Կոդ ուսումնական կենտրոնը համագործակցում է մի շարք ծրագրավորման ընկերությունների հետ և հետևողականություն է ցուցաբերում իր ուսանողներին աշխատանքով ապահովելու հարցում: Ուսման գործընթացում իրենց լավագույնս դրսևորած ուսանողները ստացած գիտելիքները ամրապնդում են ծրագրավորման ընկերություններում երկամսյա անվճար պրակտիկայի միջոցով, որից հետո նույն ընկերություններում ստանում են աշխատանքի առաջարկ:

FRONT END

FRONT END

Նախնական գիտելիքներ չեն պահանջվում
ՈՒսման տևողությունը 1-1.5 ամիս
Խմբային դասընթացի ամսավճարը 30000 դրամ
Անհատական դասընթացինը 70000 դրամ:

Կարդալ ավելին
FRONT END

FRONT END

Նախնական գիտելիքներ պահանջվում են HTML, CSS, BOOTSTRAP:
Ընդունելությունը գրավոր կամ բանավոր թեստի միջոցով:
ՈՒսման տևողությունը 2-2.5 ամիս
Խմբային դասընթացի ամսավճարը 30000 դրամ
Անհատական դասընթացինը 70000 դրամ:

Կարդալ ավելին
BACK END

BACK END

Նախնական գիտելիքներ պահանջվում են Front End-ից՝ HTML, CSS, BOOTSTRAP, JS, jQuery:
Ընդունելությունը գրավոր կամ բանավոր թեստի միջոցով:
ՈՒսման տևողությունը 2.5-3 ամիս
Խմբային դասընթացի ամսավճարը 30000 դրամ
Անհատական դասընթացինը 80000 դրամ:

Կարդալ ավելին
BACK END

BACK END

Նախնական գիտելիքներ պահանջվում են Front End-ից՝ HTML, CSS, BOOTSTRAP, JS, jQuery:
Ընդունելությունը գրավոր կամ բանավոր թեստի միջոցով:
ՈՒսման տևողությունը 3-4 ամիս
Խմբային դասընթացի ամսավճարը 40000 դրամ
Անհատական դասընթացինը 80000 դրամ:

Կարդալ ավելին

Մեր ստեղծարար թիմը...

Հրանուշ Հարությունյան

Հրանուշ Հարությունյան

տնօրենի օգնական ծրագրավորող դասավանդող

Ատոմ Մակարյան

Ատոմ Մակարյան

ծրագրավորող դասավանդող

Սոֆիա Տեր-Պողոսյան

Սոֆիա Տեր-Պողոսյան

ծրագրավորող

Մեզ հետ համագործակցող ընկերություններ